Loading Page: Home

The Croods

The Croods

การใช้ชีวิตให้อยู่รอดได้ในสิ่งแวดล้อมที่โหดร้ายนั้นจำเป็นต้องทำตามกฎเเละเงื่อนไขของ กรั๊ก หัวหน้าครอบครัวเพียงหนึ่งเดียวของตระกูล  "ครู้ดส์" โดยกฎเหล็กที่ทุกคนจำเป็นต้องทำตามนั่นก็คือห้ามออกนอก " ถ่ำ " แต่ทว่าอี๊ป ลูกสาวคนโตของเขาไม่ชอบการอาศัยอยู่ในถ่ำเลยได้ทำการฝ่าฝืนกฎ เหตุนี้เลยทำให้เรื่องราวการผจญภัยพร้อมกับความสับสนวุ่นวายชวนสนุกสนานจึงเกิดขึ้น ตระกูล ครู้ดส์ จะอยู่รอดต่อไปได้หรือไม่ ก็ขอให้เราไปรับชมต่อในภาพยนตร์ได้เลย

Continue Reading

Top Celebrities

Scarlett Johansson Actress, Song Writter
Johnny Depp Actor, producer, musician
Nina Dobrev Actress

Newsletter

Subscribe now to get 100 exclusive photo & two newsletters per month

Moview Everywhere