Loading Page: Chappie (2015)

Adventure

Chappie (2015)

Action | 99 Min
Rating:
0/10
0

Movie Info

Movie Story

ในเวลาเพียงไม่กี่ปีนับจากนี้ โลกอยู่ภายใต้การควบคุมของหุ่นยนต์ตำรวจ ที่เรียกว่า สเกาท์ ในยามที่ทั้งเมืองอยู่ภายใต้การคุ้มครองของหุ่นยนต์ตำรวจ ก็เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ขึ้นมาในชื่อของ แชปปี้ (ชาร์ลโต คอปลีย์) หุ่นยนต์ตัวแรกที่สามารถคิดและมีความรู้สึกได้ แชปปี้ ที่เคยเป็นหุ่นยนต์ตำรวจ ถูกขโมยและป้อนวัตถุประสงค์ที่ต่างออกไปเข้าไป

มีคนอย่าง วินเซนต์ มัวร์ (ฮิวจ์ แจ็คแมน) ที่มองว่าหุ่นยนต์ที่คิดเป็นจะนำมาซึ่งหายนะของมนุษยชาติ เพราะเมื่อเครื่องจักรคิดเป็น มันจะต้องการมนุษย์ไปทำไมอีกล่ะ แต่คนอื่น ๆ อย่าง ดีออน วิลสัน (เดฟ พาเทล) ผู้สร้าง แชปปี้ ขึ้นมา มอง แชปปี้ ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเลือดเนื้อ ลมหายใจเช่นเดียวกัน และเป็นความหวังสุดท้ายของมนุษยชาติด้วย แม้ว่าตัวเขาจะไม่ใช่มนุษย์ก็ตามที

Share:

Trailers & Videos

Chappie

Action

Movie Showtimes

California Theatre

CA 94704, USA

Show times

 • 9:30
 • 11:30
 • 13:45
 • 17:30
 • 19:30

Starplex Cinemas Bakersfield

Bakersfield, CA 93309, USA

Show times

 • 9:30
 • 11:30
 • 13:45
 • 17:30
 • 19:30

Landmark Shattuck Cinemas

LA 54804, USA

Show times

 • 11:30
 • 13:45
 • 17:30
 • 19:30

Landmark Shattuck Cinemas

NY 75704, USA

Show times

 • 9:30
 • 11:30
 • 17:30
 • 19:30

Recommend movies

Newsletter

Subscribe now to get 100 exclusive photo & two newsletters per month

Moview Everywhere

Search